+ 46 708 993016 info@touradria.se
Goda Försäkringar

Gouda – försäkringar

Försäkringen gäller även om du sätts i karantän på resan

Vår nya försäkringsomfattning innebär att försäkringen gäller om du plötsligt och oförutsett sätts i karantän på resan på grund av Covid-19, oavsett om du är smittad eller ej. För att säkerställa ett extra bra försäkringsskydd under resan har vi utökat täckningen på en del av våra reseförsäkringar, vilket innebär att du får ersättning för merkostnader i samband med karantän, exempelvis merkostnad för hotell, mat och ny flygbiljett hem, om du inte kan resa hem som planerat.

OBS! Gäller ungdomsreseförsäkring, reseförsäkring och seniorreseförsäkring med det extra tillvalet ”semestergaranti”. Kom ihåg att du måste teckna det extra momentet ”semestergaranti” när du köper din försäkring.

Avbeställnings- och reseförsäkring

För oss på Tour Adria är det viktigt att du är rätt försäkrad när du reser med oss. Vi kan idag erbjuda reseförsäkring via Gouda som även gäller vid pandemier/epidemier som är särskilt viktigt idag.
Vi erbjuder olika typer av reseförsäkringar
• Avbeställningsförsäkring
• Reseförsäkring, antingen med ett heltäckande reseskydd eller som komplement till hemförsäkringens reseskydd
• Du är också välkommen att teckna din reseförsäkring här om du har ordnat din resa på annat vis.

Väljer du att köpa ett komplement till hemförsäkringen så behöver du säkerställa att hemförsäkringen inte har undantag för pandemier/epidemier samt undantag generellt för Covid-19. Om det finns undantag för pandemier/epidemier och Covid-19 behöver du köpa Reseförsäkring där Gouda blir din primära försäkringsgivare.
Avbeställnings- och reseförsäkring
Bokas online – betalas med Visa eller Mastercard –  alla handlingar går direkt till kund.

Avbeställningsförsäkring

Med Goudas avbeställningsförsäkring kan du få dina pengar tillbaka om något oförutsett händer som hindrar dig från att resa. Avbeställningsförsäkringen gäller helt utan självrisk. Försäkringen kostar 7 %  av resans pris på resor upp till 250 000kr. För resor som överstiger 250 000kr är premien på det överstigande beloppet 9 %  (dvs på 250 001kr – 500 000kr).

Avbeställningsförsäkringen täcker bland annat om du måste avbeställa din resa på grund av någon av följande orsaker:

• Om du eller andra i resesällskapet drabbas av akut sjukdom eller olycksfall
• Om någon nära anhörig blir akut sjuk eller drabbas av olycksfall
• Försäkringen ersätter om du skulle insjukna i covid-19 innan avresa
• Oväntad uppsägning på din tillsvidareanställning 

Observera att avbeställningsförsäkringen måste beställas i samband med betalningen av anmälningsavgiften. 

Avbeställningsförsäkring tecknar du här: Gouda Avbeställningsförsäkring

Reseförsäkring

Reseförsäkringen gäller om olyckan är framme när du påbörjat din resa. Försäkringen måste beställas innan avresa. Goudas kompletterande reseförsäkring täcker bland annat:

 • Läkarvård, tandvård, hemtransport, resa för nära anhörig
 • Olycksfall
 • Egendomsskydd
 • Komma ikapp resa
 • Ersättningsresa/förstörda semesterdagar
 • Försening
 • Bagageförsening
 • Aktivitetskostnader
 • Hyra av sportutrustning
 • Självrisk hyrt fordon eller hem

Nyhet! Försäkringen gäller nu även om du sätts i karantän på resan

Försäkringen gäller om du plötsligt och oförutsett sätts i karantän på resan på grund av Covid-19, oavsett om du är smittad eller ej. Till exempel merkostnad för hotell, mat och ny flygbiljett hem, om du inte kan resa hem som planerat. OBS! Detta gäller reseförsäkring och seniorreseförsäkring med tilläggsmomentet ”semestergaranti”. VIKTIGT när du köper din försäkring i webshopen, missa inte att kryssa i tillval för semestergaranti för att du ska få den nya karantänteckningen.
Dessa kostnader täcks oftast inte av de reseförsäkringar som ingår i hemförsäkringen, så kontrollera dina villkor noga.

Reseförsäkring, 1-69 år tecknar du här: Gouda Reseförsäkring 1-69 år

Seniorreseförsäkring, fyllda 70 år och uppåt tecknar du här: Gouda seniorreseförsäkring 70+

Informationstext alla försäkringar

Vi samarbetar med Gouda Reseförsäkring som är en del av den norska försäkringskoncernen Gjensidige som försäkrat liv och hälsa sedan 1816 och är Norges största försäkringsbolag. I Sverige är Gouda Reseförsäkring en av de ledande aktörerna på marknaden inom segmentet reseförsäkring. Gouda försäkrar idag mer än 2 miljoner resenärer per år.

För oss på Tour Adria är det viktigt att du är rätt försäkrad när du reser med oss. Vi kan idag erbjuda reseförsäkring via Gouda som även gäller vid pandemier/epidemier som är särskilt viktigt idag.

Vi erbjuder olika typer av reseförsäkringar

 • Avbeställningsförsäkring
 • Reseförsäkring med ett heltäckande reseskydd
 • Reseförsäkring som kompletterar hemförsäkringens reseskydd

Avbeställningsförsäkring

Med Goudas avbeställningsförsäkring kan du få dina pengar tillbaka om något oförutsett händer som hindrar dig från att resa. Förutom själva resan med flyg och hotell försäkrar du också andra resekostnader som transfer, evenemang, specifika aktiviteter och liknande. Avbeställningsförsäkringen gäller helt utan självrisk. Försäkringen kostar 6% av resans pris.

Avbeställningsförsäkringen täcker bland annat om du måste avbeställa din resa på grund av någon av följande orsaker:

 • Om du eller andra i resesällskapet drabbas av akut sjukdom eller olycksfall.
 • Om någon nära anhörig blir akut sjuk eller drabbas av olycksfall.
 • Försäkringen ersätter om du skulle insjukna i covid-19 innan avresa
 • Om din medresenär drabbas av akut sjukdom, olycksfall eller av annan godkänd anledning måste avboka sin resa och det medför att du måste resa ensam

Komplement till hemförsäkringen

Goudas ”Komplement till hemförsäkring” är utformad för att fylla luckorna i din hemförsäkrings reseskydd. Komplementet ersätter självrisken du har i din hemförsäkring alternativt vårdkostnader som understiger 2000 kr, ersättning för förstörda semesterdagar på resan – Försäkringen gäller dessutom helt utan självrisk.

Väljer du att köpa ett komplement till hemförsäkringen så behöver du säkerställa att hemförsäkringen inte har undantag för pandemier/epidemier samt undantag generellt för Covid-19. Om det finns undantag för pandemier/epidemier och Covid-19 behöver du köpa Reseförsäkring där Gouda blir din primära försäkringsgivare.

Vad innehåller Komplement till hemförsäkringen?

Vårdkostnader
Du får ersättning för vårdkostnader upp till 2000 kr eller självrisken i hemförsäkringen.

Ersättning för förlorade resdagar
Om du blir sjuk och sängliggande under en kortare tid på semestern får du ersättning med en dagsandel per förstörd resdag.


Ny ersättningsresa

Blir du inlagd på sjukhus eller ordinerad vila på rummet mer än halva tiden av din resa, då kan både du som blir sjuk och din medförsäkrade familj, alternativt medförsäkrad medresenär få en ny resa.


Hjälp att komma ikapp din resa

Om du missar avresan eller hemresan från resmålet för att något oväntat händer, som du själv inte kunnat förutse och förhindra, får du hjälp att komma ikapp resan. Om du förlorar mer än halva restiden kan du få en ny resa.

Karantänomfattning
Gouda har utvidgat omfattningen i reseförsäkringen och ersätter merkostnader om du blir satt i karantän av utländska myndigheter under resan – oavsett om du är sjuk eller inte – om du inte kan resa hem som planerat.

Reseförsäkring (heltäckande)

Alternativet Reseförsäkring väljer du om du saknar hemförsäkring eller om din hemförsäkrings reseskydd saknar omfattning för pandemier/epidemier eller händelser som är kopplade till Covid-19. Goudas reseförsäkring gäller för Covid-19 och omfattar vårdkostnader vid akut sjukdom om du skulle bli sjuk under resan.

Vad innehåller reseförsäkringen?

Vårdkostnader
Försäkringen ersätter vårdkostnader till nödvändiga och skäliga kostnader, det innebär att det inte finns ett maxtakför sjukvården.

Hemtransport om du blir allvarligt sjuk på resan
Hemtransport om något mer allvarligt händer under resan som gör att du måste transporteras hem för vidare vård i Sverige.

Missad hemresa på grund av sjukdom

Missar du din hemresa på grund av sjukdom ersätter försäkringen merkostnader för en ny hemresa, du får även ersättning för merkostnader för kost och logi.

Ersättning för förlorade resdagar
Om du blir sjuk och sängliggande under en kortare tid på semestern får du ersättning med en dagsandel per förstörd resdag.

Ersättningsresa

Blir du inlagd på sjukhus eller ordinerad vila på rummet mer än halva tiden av din resa, då kan både du som blir sjuk och din medförsäkrade familj, alternativt medförsäkrad medresenär få en ny resa.

Hjälp att komma ikapp din resa

Om du missar avresan eller hemresan från resmålet för att något oväntat händer, som du själv inte kunnat förutse och förhindra, får du hjälp att komma ikapp resan. Om du förlorar mer än halva restiden kan du få en ny resa.

Karantänomfattning
Gouda har utvidgat omfattningen i reseförsäkringen och ersätter merkostnader om du blir satt i karantän av utländska myndigheter under resan – oavsett om du är sjuk eller inte – om du inte kan resa hem som planerat.

Gouda ger dig den extra tryggheten du behöver på resan!

COVID-19-pandemin har som ni vet drabbat världen hårt och många är idag osäkra på möjligheterna till en utlandsresa. Vi är därför glada över att vi har ett samarbete med Gouda Reseförsäkring som erbjuder marknadens tryggaste reseförsäkring.

NYHET! Försäkringen omfattar nu även merkostnader om du blir satt i karantän och inte kan resa hem som planerat oavsett om du är smittad eller ej.

Nedan har vi har samlat de vanligaste frågorna gällande Covid-19 med tillhörande svar.

Nedanstående svar avser Goudas ”heltäckande försäkring”, dvs reseskyddet där Gouda är din primära försäkringsgivare.

Hur gäller försäkringen om jag insjuknar i Covid-19 på min resa?

Testar du positivt för Covid-19 ersätter försäkringen på samma sätt som vilken annan akut sjukdom som helst. Försäkringen ersätter då dina sjukvårdskostnader.

Väljer du att köpa ett komplement till hemförsäkringen så behöver du säkerställa att din hemförsäkring inte har undantag för pandemier/epidemier samt undantag generellt för Covid-19 då Goudas försäkring endast ersätter 2.000 kr eller självrisken i din hemförsäkring.

Ersätter försäkringen kostnaden för ett Covid-19-test under utlandsvistelsen?

Ja, försäkringen ersätter kostnaden för ett Covid-19-test om du har symptom. Är testet ställt som ett krav av myndigheter, flygbolag eller liknande så omfattas inte detta av försäkringen, utan blir då en kostnad du måste stå för själv. Viktigt att du alltid kontaktar Goudas alarmcentral så vi får möjlighet att hjälpa dig.

Vad händer om jag blir sjuk i Covid-19 och blir satt i karantän?

Förutom ersättning för själva sjukvården så ersätter försäkringen merkostnader för ny hemresa om du på grund av sjukdom inte kan åka hem som planerat.

Väljer du att köpa Komplement till hemförsäkringen ersätter Goudas försäkring självrisken hos din hemförsäkring och du har dessutom möjlighet att söka om ersättning för förstörda semesterdagar.

Vad händer om jag blir satt i karantän utan att själv vara sjuk?

Gouda har utvidgat omfattningen i våra försäkringar och ersätter nu merkostnader om du blir satt i karantän av en utländsk myndighet under resan – oavsett om du är sjuk eller inte – om du inte kan resa hem som planerat. Försäkringen ersätter merkostnader för kost, logi och nya flygbiljetter till 30.000 kr per person eller 100.000 kr för en hel familj. Karantänteckningen inkluderas i båda försäkringar, dvs. Heltäckande och Komplementsförsäkringen.

Vad gör jag om jag blir sjuk utomlands?

Du ska i den mån du har möjlighet alltid kontakta Goudas alarmcentral. De hjälper dig med hänvisning till närmaste vårdgivare/sjukhus och kan även ställa ut betalningsgarantier för dig så du slipper egna utlägg. Goudas alarmcentral har öppet dygnet runt alla dagar om året.

Har du valt Komplement till hemförsäkringen kontaktar du SOS Alarm. Titta gärna igenom dina försäkringspapper och ta med nödvändig dokumentation på din resa.

SOS Alarm är hemförsäkringsbolagens alarmcentral och hjälper dig om något allvarligare inträffar.

Share This